แก้วน้ำสแตนเลส Metropolitan

แก้วน้ำสแตนเลส พรี่เมี่ยม ทรงบุบ มีฝา + หลอด

คำอธิบาย

แก้วน้ำสแตนเลส พรี่เมี่ยม ทรงบุบ มีฝา + หลอด