ขั้นตอน และ วิธีการสั่งซื้อ สินค้าพรีเมี่ยม

 • null

  เลือกสินค้า

  ลูกค้าสามารถสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 759 8092 – 4 หรือ maxproductsco@yahoo.com

 • null

  แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม

  แจ้งตำแหน่งที่จะสกรีน Logo บนสินค้า จำนวนสินค้า วันที่ต้องการรับสินค้า และรายละเอียดอื่นๆที่ต้องการ

 • null

  จัดทำใบเสนอราคา

 • null

  ชำระเงินค่ามัดจำ 30%

  ลูกคอนเฟิร์ม Order พร้อมชำระเงินมัดจำ 30% พร้อมแจ้งที่อยู่บริษัทที่ถูกต้องเพื่อ ออกเอกสารใบกำกับภาษี เมือพร้อมส่งสินค้า

 • null

  วางแบบ Logo บนสินค้า

  ส่ง Art Work เป็นไฟล์รูปภาพ ให้ลูกค้าพิจารณา (คอนเฟิร์ม ครั้งที่ 1)

 • null

  ผลิตสินค้าตัวอย่าง

  ผลิตสินค้าตัวอย่างออกมา 1 ชิ้น (คอนเฟิร์ม ครั้งที่ 2)

 • null

  ผลิตสินค้า ( 25-40 วัน )

  หากสินค้าที่ผลิตจำนวนมีจำนวนมาก ระยะเวลาการผลิตอาจจะเพิ่มขึ้น ทางเราจะแจ้งระยะเวลาให้ลูกค้าทราบก่อน ตาม Order นั้นๆ

 • null

  ส่งมอบสินค้า / ชำระเงิน 70%

  หลังจากผลิตสินค้าเสร็จแล้ว ทางเราจะส่งมอบสินค้า ลูกค้าชำระเงินส่วนที่เหลือ 70%