สายรัดข้อมือซิลิโคนใส่แอลกอฮอลล์ มีจุกเปิดปิดเติมด้านข้าง สวมมือ

สายรัดข้อมือซิลิโคนใส่แอลกอฮอลล์ มีจุกเปิดปิดเติมด้านข้าง สวมมือ

รายละเอียดเพิ่มเติม

สายรัดข้อมือซิลิโคนใส่แอลกอฮอลล์ มีจุกเปิดปิดเติมด้านข้าง สวมมือ

  • MAX2107-07-OH-717-B06(03-01.1)