สมุดโน๊ต Relation (3in1)

สมุดโน๊ต Relation (3in1)

รายละเอียด

สมุดโน๊ต Relation (3in1)

  • wierless ชาร์จ
  • USB
  • สมุดโน๊ต
  • MAX1910-02-SN-211-B01(01-02.1)-(01-02.2)