ปากกาเหล็ก พรีเมี่ยม 02 ปลายมีลาย 3 เส้นสีเงิน

ปากกาเหล็ก พรีเมี่ยม 02 ปลายมีลาย 3 เส้นสีเงิน

คำอธิบาย

ปากกาเหล็ก พรีเมี่ยม 02 ปลายมีลาย 3 เส้นสีเงิน

  • ปากกาเหล็ก
  • ดีไซต์สวยงาม
  • ปลายมีลาย 3 เส้นสีเงิน
  • สี ส้ม
  • MAX1805-02-SS-212-009-002