ปากกาเหล็กขลิบเสีทอง ดึงปลอกออกด้านในสีดำ

ปากกาเหล็กขลิบเสีทอง ดึงปลอกออกด้านในสีดำ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปากกาเหล็กขลิบเสีทอง ดึงปลอกออกด้านในสีดำ

  • MAX2107-02-SS-212-B04(04-03.1)-(04-03.3)