ปากกาเหล็กขลิบเงินกลมอ้วน แบบหมุนเปิด

ปากกาเหล็กขลิบเงินกลมอ้วน แบบหมุนเปิด

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปากกาเหล็กขลิบเงินกลมอ้วน แบบหมุนเปิด

  • MAX2107-02-SS-212-B04(02-03.1)-(02-03.3)