ปากกาเหล็กขลิบสีทองใหญ่ ดึงปลอกออกด้านในหัวสีทอง

ปากกาเหล็กขลิบสีทองใหญ่ ดึงปลอกออกด้านในหัวสีทอง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปากกาเหล็กขลิบสีทองใหญ่ ดึงปลอกออกด้านในหัวสีทอง

  • MAX2107-02-SS-212-B04(01-03.1)-(01-03.3)