ปากกาลูกลื่น B22-022

ปากกาลูกลื่น B22-022

รายละเอียด

ปากกาลูกลื่น B22-002

  • MAX1906-02-SB-215-B22(22-01.1)