ปากกาลูกลื่น B22-020

ปากกาลูกลื่น B22-020

รายละเอียด

ปากกาลูกลื่น B22-020

  • MAX1906-02-SB-215-B22(20-03.1)-(20-03.3)