ปากกาลูกลื่น B22-019

ปากกาลูกลื่น B22-019

รายละเอียด

ปากกาลูกลื่น B22-019

  • MAX1906-02-SB-215-B22(19-03.1)-(19-03.3)