ปากกาลูกลื่น B22-018

ปากกาลูกลื่น B22-018

รายละเอียด

ปากกาลูกลื่น B22-018

  • MAX1906-02-SB-215-B22(18-05.1)-(18-05.5)