ปากกาลูกลื่น B22-016

ปากกาลูกลื่น B22-016

รายละเอียด

ปากกาลูกลื่น B22-016

  • MAX1906-02-SB-215-B22(16-06.1)-(16-06.6)