ปากกาลูกลื่น 008001CF

ปากกาลูกลื่น 008001CF

รายละเอียด

ปากกาลูกลื่น 008001CF

  • ปากกาลูกลื่น
  • คลิปปากกาสีขาว
  • ทางสี ชมพู / ฟ้า
  • MAX1812-02-SB-215-008001CF