ปากกาลูกลื่น พรีเมี่ยม 12 ตัวสีเหลือง คลิปเงิน

ปากกาลูกลื่น พรีเมี่ยม 12 ตัวสีเหลือง คลิปเงิน

คำอธิบาย

ปากกาลูกลื่น พรีเมี่ยม 12 ตัวสีเหลือง คลิปเงิน

  • ปากกาลูกลื่น
  • ตัวสีเหลือง
  • คลิปเงิน
  • สี ส้ม
  • MAX1805-02-SB-215-027-019CF