ปากกาลูกลื่นแบบกด หัวสีเงิน

ปากกาลูกลื่นแบบกด หัวสีเงิน

รายละเอียด

ปากกาลูกลื่นแบบกด หัวสีเงิน

  • MAX2005-02-SB-215-B06(05-07.1)-(05-07.7)