ปากกาลูกลื่นแบบกด มีเส้นสีเงินคาดกลางปากกา

ปากกาลูกลื่นแบบกด มีเส้นสีเงินคาดกลางปากกา

รายละเอียด

ปากกาลูกลื่นแบบกด มีเส้นสีเงินคาดกลางปากกา

  • MAX2005-02-SB-215-B06(01-09.1)-(01-09.9)