ปากกาลูกลื่นลายการ์ตูน B22-015

ปากกาลูกลื่นลายการ์ตูน B22-015

รายละเอียด

ปากกาลูกลื่นลายการ์ตูน B22-015

  • MAX1906-02-SB-215-B22(15-22.1)-(15-22.22)