ปากกาลูกลื่นด้ามน้ำเงินล้วน (พลาสติก) B02

ปากกาลูกลื่นด้ามน้ำเงินล้วน (พลาสติก) B02

รายละเอียด

ปากกาลูกลื่นด้ามน้ำเงินล้วน (พลาสติก) B02

  • MAX1911-02-SB-215-B02(01-02.1)-(01-02.2)