ที่เปิดขวด + ไฟฉาย + มีดพก (010005)

ที่เปิดขวด + ไฟฉาย + มีดพก สีสแตนเลส , น้ำเงิน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ที่เปิดขวด + ไฟฉาย + มีดพก

  • สีสแตนเลส , น้ำเงิน
  • MAX1703-06-HT-614-010005