ที่ติดหลังโทรศัพท์แบบพลาสติก B08

ที่ติดหลังโทรศัพท์แบบพลาสติก B08

คำอธิบาย

ที่ติดหลังโทรศัพท์แบบพลาสติก B08

  • MAX1906-06-HT-611-B08(05-09.1)-(05-09.9)