ถุงผ้าพับได้มีตะขอ เป็นแบบแยกชิ้น B07

ถุงผ้าพับได้มีตะขอ เป็นแบบแยกชิ้น B07

คำอธิบาย

ถุงผ้าพับได้มีตะขอ เป็นแบบแยกชิ้น B07

  • เป็นแบบแยกชิ้น
  • MAX1906-05-BF-518-B07(02-01.1)