ถุงผ้าทรง Shopping 003001HN

ถุงผ้าทรง Shopping 003001HN

รายละเอียด

ถุงผ้าทรง Shopping 003001HN

  • ถุงผ้าทรง Shopping
  • ไซต์ S พับ 19 X 12 cm / กาง 40 X 29 cm
  • ไซต์ M พับ 19 X 13 cm / กาง 45 X 33 cm
  • ไซต์ L พับ 20 X 12 cm / กาง 44 X 41 cm
  • MAX1811-05-BF-518-003001HN