ถุงผ้ากระดาษ ซักได้ ทรง A4 SMC หูหนังมีข้างมีก้น

ถุงผ้ากระดาษ ซักได้ ทรง A4 SMC หูหนังมีข้างมีก้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

ถุงผ้ากระดาษ ซักได้ ทรง A4 SMC หูหนังมีข้างมีก้น

  • MAX2106-05-BF-518-B09(01-01.1)