ช่องใส่ปากกา + ปฏิทินเปลี่ยนได้ ขนาด 3 x 12 cm

ช่องใส่ปากกา + ปฏิทินเปลี่ยนได้ สีฟ้า , ม่วง , เทา ขนาด 3 x 12 cm

คำอธิบาย

ช่องใส่ปากกา + ปฏิทินเปลี่ยนได้

  • สีฟ้า , ม่วง , เทา
  • ขนาด 3 x 12 cm
  • MAX1705-04-DC-003001