กล่องใส่ของอเนกประสงค์ + วางโทรศัพท์ได้ 006001ML

POST IT หลายรูปแบบ หลากสี + ไม้บรรทัด 001001

คำอธิบาย

กล่องใส่ของอเนกประสงค์ + วางโทรศัพท์ได้ 006001ML

  • สี เขียว
  • ด้านบนฝาปิดเป็นไม้ สามารถใส่ทิชชู่ได้
  • MAX1904-06-HT-611-006001ML