กล่องข้าว 2 ชั้น Panasonic

กล่องข้าว พลาสติก พรีเมี่ยม 2 ชั้น

คำอธิบาย

กล่องข้าว พลาสติก พรีเมี่ยม 2 ชั้น