กล่องข้าวสแตนเลส 3 ช่อง B05

กล่องข้าวสแตนเลส 3 ช่อง B05

รายละเอียด

กล่องข้าวสแตนเลส 3 ช่อง B05

  • ด้านนอกพลาสติก ด้านในเป็นสแตนเลส
  • ฝาล๊อค 4 มุม
  • MAX1907-01-RB-112-B05(04-02.1) – (04-02.2)