กล่องข้าวรักษ์โลก 2 ชั้น พร้อมสายคาดสีเทา

กล่องข้าวรักษ์โลก 2 ชั้น พร้อมสายคาดสีเทา

รายละเอียด

กล่องข้าวรักษ์โลก 2 ชั้น พร้อมสายคาดสีเทา

  • พร้อมช้อนตะเกียบ
  • กว้าง 14 cm
  • ยาว 15 cm
  • MAX2002-01-RB-112-B14(11-03.1)-(11-03.3)