กล่องข้าวรักษ์โลก 2 ชั้น พร้อมช้อน B14

กล่องข้าวรักษ์โลก 2 ชั้น พร้อมช้อน B14

รายละเอียดเพิ่มเติม

กล่องข้าวรักษ์โลก 2 ชั้น พร้อมช้อน B14

  • กว้าง 15.5 cm
  • สูง 11 cm
  • MAX2002-01-RB-112-B14(12-01.1)