กล่องข้าวรักษ์โลก พร้อมช้อนส้อมตะเกียบ

กล่องข้าวรักษ์โลก พร้อมช้อนส้อมตะเกียบ

รายละเอียด

กล่องข้าวรักษ์โลก พร้อมช้อนส้อมตะเกียบ

  • กว้าง 21.5cm
  • ยาว 15.5 cm
  • MAX2002-01-RB-112-B14(05-01.1)