กล่องข้าวพลาสติก Strasbours

กล่องข้าวพลาสติก Strasbours

รายละเอียด

กล่องข้าวพลาสติก Strasbours

  • สองชั้น
  • มีส้อม
  • MAX1907-01-RB-112-B05(01-02.1) – (01-02.2)