กล่องข้าวซิลิโคน B05

กล่องข้าวซิลิโคน B05

รายละเอียด

กล่องข้าวซิลิโคน B05

  • MAX1912-01-RB-112-B05(02-9.1)-(02-09.9)