กระเป๋าเดินทางทรงสี่เหลี่ยม Herschel

กระเป๋าเดินทางทรงสี่เหลี่ยม Herschel

รายละเอียด

กระเป๋าเดินทางทรงสี่เหลี่ยม Herschel

  • กว้าง 54 cm
  • ยาว 39 cm
  • MAX2004-05-BL-514-B03(02-04.1)-(02-04.4)