กระเป๋าอเนกประสงค์พับได้ ทรงองุ่น 006002MY

กระเป๋าอเนกประสงค์พับได้ ทรงองุ่น 006002MY

คำอธิบาย

กระเป๋าอเนกประสงค์พับได้ ทรงองุ่น 006002MY

  • กระเป๋าพับได้
  • เมื่อพับจะเป็น ทรงองุ่น
  • ขนาดกางออก 36 X 38 cm
  • สีม่วง
    MAX1811-01-CP-114-006002MY