กระบอกน้ำอลูมิเนียม Nation 22

กระบอกน้ำอลูมิเนียม พรีเมี่ยม มีหูหิ้วด้านบน

คำอธิบาย

กระบอกน้ำอลูมิเนียม พรีเมี่ยม มีหูหิ้วด้านบน