กระบอกน้ำสแตนเลส 400 ML พร้อมที่จับ หูจับสีดำ

กระบอกน้ำสแตนเลส 400 ML พร้อมที่จับ หูจับสีดำ

คำอธิบาย

กระบอกน้ำสแตนเลส 400 ML พร้อมที่จับ หูจับสีดำ

  • 400 ML
  • MAX2002-01-CS-113-B22(08-03.1)-(08-03.3)