กระบอกน้ำสแตนเลสเก็บอุณหภูมิ พรีเมี่ยม Country ล็อค 2 ชั้น + เปิดอัตโนมัติ

กระบอกน้ำสแตนเลสเก็บอุณหภูมิ พรีเมี่ยม Country ล็อค 2 ชั้น + เปิดอัตโนมัติ

คำอธิบาย

กระบอกน้ำสแตนเลสเก็บอุณหภูมิ พรีเมี่ยม Country ล็อค 2 ชั้น + เปิดอัตโนมัติ

  • ล็อค 2 ชั้น + เปิดอัตโนมัติ
  • สี ขาว / ครีม / น้ำเงิน / แดง
  • MAX1608-01-CS-113-047036