กระบอกน้ำรักษ์โลก ฝามีที่จับได้ ฐานสามารถดึงออกมาตั้งโทรศัพท์ได้

กระบอกน้ำรักษ์โลก ฝามีที่จับได้ ฐานสามารถดึงออกมาตั้งโทรศัพท์ได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

กระบอกน้ำรักษ์โลก ฝามีที่จับได้ ฐานสามารถดึงออกมาตั้งโทรศัพท์ได้

  • MAX2005-01-CP-114-B03(03-04.1)-(03-04.4)