ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก พรีเมี่ยม

( Eco Product Premium )

ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก พรีเมี่ยม

ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก / ผลิตภัณฑ์ซังข้าวโพด เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุจากทำธรรมชาติ เลียนแบบพลาสติกหรือโฟม สามารถนำมาเข้าไมโครเวฟได้ ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้ง่ายต่อการกำจัดขยะและการย่อยสลาย คุณสมบัติด้านความแข็งแรงเช่นเดียวกับกล่องแบบพลาสติกที่มีความคงทนแข็งแรงและน้ำหนักเบา ฝาจะเป็นพลาสติกหรือเป็นเนื้อซังข้าวโพดแบบเดียวกัน

Eco Product Premium

สิ่งที่ได้ตามมาไม่ใช่แค่การดูแลสุขภาพจาการทำอาหารรับประทานเอง แต่ผลพลอยได้ตามมาคือการดูแลสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณขยะในปัจจุบันที่มีจนล้นโลก เป็นการร่วมไม้ร่วมมือกันดูแลรักษาโลกกันอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ทั้งนั้นการเลือกรูปแบบ ขนาด วัสดุ ก็ควรคำนึงถึงประโยชน์การใช้สอย การใช้งานจริง และราคาที่เหมาะสมต่อการใช้งาน ในแง่ของการตลาดและการประชาสัมพันธ์ บริษัทห้างร้านต่างๆสามารถนำกล่องข้าวสกรีนโลโก้ตามจุดต่างๆของตัวผลิตภัณท์

Showing 1–30 of 124 results