โคมไฟ 2 in 1 (โคมไฟ+ช่องใส่ปากกา) 004001

โคมไฟ 2 in 1 (โคมไฟ+ช่องใส่ปากกา) 004001

รายละเอียด

โคมไฟ 2 in 1 (โคมไฟ+ช่องใส่ปากกา) 004001

  • โคมไฟ LED ปรับระยะได้
  • ไฟสามารถปรับได้ 3 ระดับ
  • มีช่องใส่เครื่องเขียน
  • MAX1905-03-IO-319-004001