ปากกาเหล็ก คลิปเงินปลายปากกามีแถบเงิน 2 เส้น 016013CF

ปากกาเหล็ก คลิปเงินปลายปากกามีแถบเงิน 2 เส้น 016013CF

รายละเอียด

ปากกาเหล็ก คลิปเงินปลายปากกามีแถบเงิน 2 เส้น 016013CF

  • สี เทา แดง ดำ น้ำเงิน
  • MAX1902-02-SS-212-016013CF