ปากกาเหล็ก คลิปหนีบดำ หัวกดดำ 016001CF

ปากกาเหล็ก คลิปหนีบดำ หัวกดดำ 016001CF

รายละเอียด

ปากกาเหล็ก คลิปหนีบดำ หัวกดดำ 016001CF

  • สี แดง เขียว ส้ม
  • MAX1902-02-SS-212-016001CF