ปากกาเจล (แท่งใส+อ้วน) สีเขียว , ส้ม , ชมพู , แดง , ฟ้า

ปากกาเจล (แท่งใส+อ้วน) สีเขียว , ส้ม , ชมพู , แดง , ฟ้า

รายละเอียด

ปากกาเจล (แท่งใส+อ้วน)

  • สีเขียว , ส้ม , ชมพู , แดง , ฟ้า
  • รหัส MAX1705-02-SG-216-017004