ซองใส่บัตร แนวตั้ง – แนวนอน สีน้ำเงิน

ซองใส่บัตร แนวตั้ง – แนวนอน สีน้ำเงิน

รายละเอียด

ซองใส่บัตร แนวตั้ง – แนวนอน สีน้ำเงิน

  • ซองใส่บัตรหนัง
  • สีน้ำเงิน
  • แนวตั้ง MAX1806-06-HT-616-012008ML
  •  แนวนอน MAX1806-06-HT-616-012009ML