กล่องข้าวพลาสติก เยื่อไผ่ 014003

กล่องข้าวพลาสติก เยื่อไผ่ 014003

รายละเอียด

กล่องข้าวพลาสติก เยื่อไผ่ 014003

  • ขนาดพกพา
  • MAX1905-01-RB-112-014003